Разработка и внедряване проекти

Начало

Инженеринг

Услуги

Сервизна дейност

Проекти

Контакти


Разработка и внедряване на проекти за:
• цветна металургия;
• рудодобив и обогатяване;
• енергетика;
• въгледобив в МДК - Пирдоп, Елаците, Асарел, Марица-Изток, Челопеч, Бели брег.

Разработка на проекти за ВЕИ.


© Ретел АД, 2011 - г. Всички права запазени.