Фирма Ретел АД

Инженеринг

Услуги

Сервизна дейност

Проекти

Контакти


Ретел АД е създадена през 1991 г. като дружество с ограничена отговорност. От началото на 2008 г. е пререгистрирано като акционерно дружество с уставен капитал 1.5 млн. лева.

Средногодишният приход за периода 2005 - 2009 г. възлиза на 2.5 млн. лева.

В дружеството работят 42 специалисти.

Дейността на фирмата е съсредоточена в четири офиса, намиращи се в гр. Пирдоп и София.

Свързани фирми – Ретел-инженеринг ЕООД, РИГ – 3 АД, Ретел-ЛИР ЕООД, Ветросила-Мургана АД и Контек ООД.Съвет за електронни медии:
адрес: София, бул. "Шипченски проход" 69
тел.: 02 / 970 8810
факс: 02 / 973 3769
e-mail: office@cem.bg


© Ретел АД, 2011 - г. Всички права запазени.